CERTYFIKATY

Kursy certyfikatowe prowadzimy na poziomie FCE, CAE oraz PCE.

Specyfiką ich jest intensywna praca nad wszechstronnym rozwojem umiejętności językowych równolegle z ćwiczeniem samych technik zdawania tego typu egzaminu.

Zwieńczeniem kursu jest tzw. „mock exam”, czyli egzamin próbny organizowany przez szkołę przed terminem rejestracji. Egzamin ten przeprowadzamy w oparciu o autentyczne materiały egzaminacyjne z poprzednich sesji. Dopiero jego wynik decyduje o przystąpieniu danego studenta do „prawdziwego egzaminu”.