DZIECI 8-12 LAT

Dzieci uczą się w małych 4-7 osobowych grupach, w przyjaznej atmosferze. O doborze grupy decyduje wiek oraz wyjściowy poziom umiejętności danego dziecka.

Nauczyciele stosują urozmaicone formy nauczania w oparciu o pieczołowicie dobrany podręcznik uwzględniający charakter i temperament danego zespołu.

Każda grupa prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: native speakera oraz lektora polskiego, co ma istotne znaczenie dla szybkiego kształtowania odruchów leksykalnych, poprawnej wymowy i gramatycznej świadomości.

W ciągu semestru przeprowadzane są dwa testy kontrolne. Na koniec każdego półrocza rodzice są rzetelnie informowani na temat postępów dziecka, jego zaangażowania w zajęcia oraz frekwencji.