MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA

Kursy gimnazjalne nastawione są na dobre i skuteczne przygotowanie młodzieży do egzaminu gimnazjalnego i wyżej w zależności od poziomu zaawansowania.

O doborze do odpowiedniej grupy decyduje wiek oraz wynik testu określającego wyjściowy poziom umiejętności językowych danego ucznia.

Grupy liczą od 4-7 osób. Każda z nich prowadzona jest przez dwóch nauczycieli. Lektorzy polscy dysponują dużym doświadczeniem zawodowym i dobrze znają specyfikę i zakres naszych programów, natomiast lektorzy natywni skutecznie ćwiczą umiejętności mówienia arefleksyjnego i rozumienia ze słuchu.

Obycie z żywym językiem oraz egzamin próbny, który przeprowadzamy z wyprzedzeniem w naszej szkole podwyższa komfort zdawania prawdziwego egzaminu i gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku.

Testy kontrolne przeprowadzane są dwukrotnie w ciągu semestru. Na koniec każdego półrocza rodzice otrzymują informację o postępach swojego dziecka.