MŁODZIEŻ LICEALNA

Kursy licealne nastawione są głównie na dobre i skuteczne przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego.

Grupy liczą 4-7 osób i każda z nich prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: lektora polskiego i natywnego.

Podział na grupy w klasach pierwszych i drugich odbywa się głównie na podstawie testu sprawdzającego poziom zaawansowania. W klasach trzecich mamy już jednoznaczny podział na grupy pracujące w kierunku matury podstawowej i rozszerzonej.

Kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele polscy dobrze znający specyfikę tych egzaminów oraz lektorzy natywni, których rola w przygotowaniu uczniów do egzaminu ustnego jest nieoceniona.