kursy ogólnojęzykowe dla dzieci kursy ogólnojęzykowe dla młodzieży gimnazjalnej kursy ogólnojęzykowe dla młodzieży licealnej kursy ogólnojęzykowe dla dorosłych kursy dla firm ogólnojęzykowe kursy ogólnojęzykowe certyfikatowe

Od 21 sierpnia br. Szkoła prowadzi zapisy na bieżący rok szkolny 2018/2019.Będzie to nasz XXX-ty rok szkolny.

Szkoła języków obcych Koszalin - The English School funkcjonuje od 1989 roku. To szkoła o dużej tradycji i doświadczeniu. Wysoką skuteczność nauczania gwarantuje jej kadra. Od początku istnienia szkoła kładzie nacisk na praktyczne umiejętności językowe; w procesie nauczania zawsze uczestniczą lektorzy polscy oraz native speakers - nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Oprócz ewidentnych walorów lingwistycznych cudzoziemcy w kameralnej i przyjaznej atmosferze Szkoły zapewniają naszym studentom bliski kontakt z kulturą i tradycjami swoich krajów.

Szkoła funduje 5 stypendiów dla uczniów w wieku gimnazjalnym lub licealnym, których pasją jest uczenie się języków obcych, ale trudna sytuacja materialna uniemożliwia im korzystanie z dodatkowych zajęć.